Een videodocumentaire legt de zorgen van Europese luchtvaartpiloten en cabinepersoneel bloot

DE piloten en het Europese cabinepersoneel zijn ervan overtuigd dat de vliegveiligheid is niet langer de voornaamste zorg van deEuropees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (AESA) en bepaalde spelers in de sector. In een nieuwe documentaire Op boeiende wijze uiten luchtvaartprofessionals hun angsten en diepe teleurstelling over de stand van zaken op het gebied van de luchtvaartveiligheid in Europa.

De documentaire schetst een verontrustend beeld van EASAdie overmatig zou worden beïnvloed door de economische druk spelers uit de industrie. Het onvermogen van het Agentschap om veiligheidsproblemen aan te pakken en zijn afwijzende houding ten opzichte van wetenschappelijke studies hebben het vertrouwen van luchtvaartarbeiders aangetast. De Europese Commissie, verantwoordelijk voor het toezicht op het EASA, heeft zich ook stilletjes teruggetrokken van haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Deze tot nadenken stemmende documentaire van de Nederlandse omroep BNNVARA hoogtepunten alarmerende praktijken binnen de luchtvaartindustrie, waardoor er grote twijfels rijzen over de veiligheid van het Europese luchtvervoer.

De president van de CEA, kapitein. Otjan de Bruijn benadrukt het tragische gebrek aan oordeelsvermogen van de EASA: “Wetenschappelijke studies van gerenommeerde instellingen zoals de London School of Economics, de Universiteit Gent (België) en het Karolinska Instituut in Zweden, die systematisch de impact van baanonzekerheid op de vliegveiligheid benadrukken, werden ten onrechte afgewezen. De weigering van het EASA om deze bevindingen te erkennen roept ernstige vragen op over zijn inzet voor veiligheid. »

Studies brengen een beangstigende realiteit aan het licht: niet-traditionele arbeidspraktijken ondermijnen de veiligheidsbesluitvorming in Europese cockpits. De piloten atypisch werkzaam Het is minder waarschijnlijk dat zij hun bezorgdheid over de veiligheid uiten, maar eerder wel Neem risico’s, om te stelen terwijl u ziek of moe bent en geen vertrouwen heeft in veiligheidsrapportageprocessen. De afwijzende houding van het Agentschap heeft ervoor gezorgd dat er in de sector een cultuur van angst en intimidatie is kunnen floreren, waardoor het moeilijker is geworden veiligheidsproblemen te melden en bedrijfsbelangen boven veiligheid te stellen.

“Helaas denk ik dat we kunnen spreken van een wijdverbreide cultuur van angst en intimidatie binnen de Europese luchtvaart”verklaarde de plaatsvervangend secretaris-generaal van de ERK, Ignacio Plaza. “Een paar uitgesproken leiders uit de sector hebben deze cultuur gecreëerd en EASA was de stille partner die dit mogelijk maakte met zijn passieve houding ten aanzien van veiligheidskwesties. Piloten melden zich niet en spreken zich niet uit, veiligheidsproblemen blijven verborgen. Velen van degenen die het aandurven, worden geconfronteerd met disciplinaire maatregelen en vergelding. Dit alles zou op een dag heel slecht kunnen aflopen omdat de hele luchtvaartveiligheidsketen eenvoudigweg wordt verbroken. »

De documentaire zet ook vraagtekens bij de rol van Europese Commissie en haar verantwoordelijkheid om de veiligheid van Europese passagiers te waarborgen. Ondanks herhaalde oproepen en onderzoeken die urgente problemen aan het licht brengen, is de Commissie er niet in geslaagd het probleem op te lossen schijnzelfstandigheid in de luchtvaart, waardoor piloten en cabinepersoneel kwetsbaar worden. De recente afwijzing van de herziening van Verordening 1008/2008 onderstreept de apathie van de Commissie tegenover de zorgen van vliegtuigbemanningen in het algemeen. Bovendien moet de Europese Commissie toezicht houden op het EASA en ervoor zorgen dat het agentschap onafhankelijk is van commerciële belangen.

“De afwezigheid van de Transportcommissaris in de documentaire spreekt boekdelen en weerspiegelt haar typische benadering van luchtvaartkwesties gedurende haar ambtstermijn”aldus ECA-voorzitter Otjan de Bruijn. “Aangezien zijn ambtstermijn binnenkort afloopt, is er dringend aandacht nodig om de aanhoudende uitdagingen van de luchtvaartindustrie aan te pakken. Het is duidelijk dat EASA en de Europese Commissie serieus onderzoek moeten doen en hun verantwoordelijkheden moeten nemen, om de veiligheid van passagiers zonder compromissen te garanderen.”

De in oktober 2023 uitgezonden documentaire ‘Omerta Boven de Wolken’ van de Nederlandse televisiemakers Bart Nijpels en Jan Salden duikt in het hart van de luchtvaartindustrie. Door middel van interviews met besluitvormers, wetenschappers, autoriteiten, luchtvaartmaatschappijen, piloten, cabinepersoneel en verenigingen van piloten en cabinepersoneel onthult de documentaire een mondiale visie van de huidige stand van zaken in de sector. Hij onderzoekt de sociale uitdagingen persistent in de cockpit en cabine. De film onderzoekt kritisch de inspanningen om deze problemen te bestrijden en roept kritische vragen op over het uitroeien van sociaal wangedrag veiligheidsmonitoring in het Europese luchtruim.

Om de documentaire (47 min.) te bekijken, klik hier of op de foto.

Een videodocumentaire legt de zorgen van piloten en cabinepersoneel in de Europese luchtvaart bloot 1 Air Journal

©Zembla

Add a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert