Klimaat: Brussel valideert de afschaffing van korte luchtverbindingen in Frankrijk

De Europese Commissie aanleiding voor gaf Frankrijk geconfronteerd met de sector lucht transport door de meting van te valideren afschaffing van korte binnenlandse vluchten bij een alternatief trein minder dan 2u30 volgens de klimaatwet van 2021, volgens een persbericht dat gisteren in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd.

De afschaffing van korte luchtverbindingen was aangevochten door de Unie van Franse luchthavens (UAF) samen met de Europese tak van de Internationale Raad van Luchthavens (ACI Europe), die Brussel had ingenomen. In een persbericht verwelkomde de Franse minister van Transport, Clément Beaune, het besluit van de Commissie, dat „een grote stap voorwaarts in het beleid om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen„. Het besluit van Brussel, stelt hij, “zal nieuwe stappen zetten in het effectief verbieden van luchtvaartmaatschappijen wanneer er een [option] alternatief minder dan 2,5 uur met de trein„.

De Europese verordening luchtdiensten bepaalt dat een lidstaat: „wanneer er ernstige milieuproblemen zijn (…) die de uitoefening van verkeersrechten beperken of weigeren, met name wanneer andere vervoerswijzen een bevredigende dienstverlening bieden„. Het geeft echter aan dat deze maatregelen moeten worden genomenniet-discriminerend„, provoceer niet“concurrentievervalsing tussen luchtvaartmaatschappijen„, niet zijn „restrictiever dan nodig» en moet hebben «een beperkte geldigheidsduur van ten hoogste drie jaar, waarna ze opnieuw worden onderzocht„.

Er zullen besprekingen plaatsvinden tussen de Europese Commissie en de Franse regering om ervoor te zorgen dat het project voldoet aan de Europese wetgeving. En het verbod op korte vluchten in Frankrijk zal daarom na drie jaar worden herzien, met tussentijdse herzieningen om de zes maanden, om na te gaan of het nog steeds gerechtvaardigd is, aldus de Europese Commissie.

 

Klimaat: Brussel valideert de afschaffing van korte luchtverbindingen in Frankrijk 1 Air Journal

@AJ

Add a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert