De TUI Group en de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling

DE TUI-touroperator presenteerde een programma voor duurzame ontwikkeling op basis van „drie pijlers: mensen, planeet, vooruitgang“. Het streeft naar 2030 emissiereducties van 24% voor zijn Luchtvaartmaatschappijenmet minstens 46,2% voor hotels en 27,5% voor cruises.

Deze reductiedoelstellingen tegen 2030 zijn onderschreven door het Science-Based Targets-initiatief (SBTi) – een samenwerking met onder meer de United Nations Global Compact en het WWF – een garantie voor ernst voor de betrokken bedrijven, onderstreept een persbericht van de Duitse touroperator. De missie is om „de ecologische voetafdruk van TUI aanzienlijk te verminderen en de positieve sociaal-economische impact van toerisme op vakantiebestemmingen te maximaliseren“.

Bevolking: Het doel is om de positieve sociaal-economische impact van het toerisme op de bevolking van vakantiebestemmingen te maximaliseren. Hiervoor zal de TUI-groep tegen 2024 jaarlijks 10 miljoen euro inzamelen voor haar stichting, de Stichting TUI Zorg. Dit geld zal worden gebruikt „om de levensomstandigheden van jongeren te verbeteren, de natuurlijke omgeving van de bestemmingen te behouden en lokale gemeenschappen te helpen bloeien“.

Planeet: De belangrijkste doelstelling van het duurzaamheidsprogramma van TUI is de vermindering van de uitstoot van de groep ten opzichte van het referentiejaar 2019. TUI verbindt zich ertoe om deze doelstelling tegen 2030 te bereiken voor al haar activiteiten: bedrijven TUI airlines, hotels en cruiseschepen. Daarnaast zet TUI zich in voor het bereiken van klimaatneutraliteit (Netto-nul-emissies) voor het hele bedrijf en de toeleveringsketen uiterlijk in 2050. Het volledige duurzaamheidsprogramma is beoordeeld en goedgekeurd door het onafhankelijke Science-Based Target Initiative (SBTi), dat toezicht houdt op de naleving van de doelstellingen met de nieuwste klimaatwetenschappelijke gegevens.

  • TUI luchtvaartmaatschappijen is verantwoordelijk voor “ongeveer 80% van de uitstoot van de groep. De CO2-uitstoot per kilometer per passagier is de afgelopen jaren al met 18% verminderd. Deze worden in 2030 nog verder verlaagd met 24%. TUI heeft altijd geïnvesteerd in de modernste vliegtuigvloot en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Naast deze investering zal het doel worden bereikt door de efficiëntie van de vluchtoperaties te verbeteren (bijvoorbeeld optimalisatie van vliegroutes) en door het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) te vergroten. Daarnaast pleit TUI voor belastingen die de inspanningen van luchtvaartmaatschappijen weerspiegelen: hogere belastingen voor oudere vloten en lagere voor modernere vloten of die gebruik maken van duurzame brandstoffen”.
  • Voor de TUI-hotels, verbindt de groep zich ertoe om de uitstoot met minstens 46,2% te verminderen. Maar de doelstelling is nog ambitieuzer en streeft naar hotelneutraliteit tegen 2030. Om dit te bereiken, verhoogt TUI het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en zet het in op efficiëntere bedrijfsvoering om het gebruik van hulpbronnen in zijn hotels te verminderen. TUI „wil een pionier worden in de sector op het gebied van klimaat en zo haar voorsprong op dit gebied verder vergroten door de principes van de circulaire economie toe te passen in alle activiteitsdomeinen“.
  • Uiterlijk in 2030 zal TUI aanbieden cruises “klimaatneutraal en de uitstoot van de cruises van de groep zal met meer dan een kwart (27,5%) worden verminderd”. Geen enkele andere cruisemaatschappij ter wereld verbindt zich momenteel aan zo’n absolute reductiedoelstelling en geen enkele andere cruisemaatschappij heeft de SBTi-goedkeuring gekregen.

Voortgang : Het doel is om de transformatie naar duurzaam toerisme te versnellen. Om dit te doen, heeft TUI een duurzaamheidscertificeringsstrategie voor hotels geïmplementeerd door een onafhankelijk label. Sinds 2015 zijn er 54 miljoen vakanties doorgebracht in gecertificeerde duurzame hotels. Ook op het niveau van de VVD is er verandering gaande excursies naar bestemming: TUI was het eerste bedrijf in de branche dat wereldwijde duurzaamheidsnormen toepaste op zijn ervaringenportfolio. TUI Musement is ook gecertificeerd volgens de criteria van de Global Sustainable Council. Dit certificeringsproces helpt lokale leveranciers de duurzaamheid van hun aanbod te verbeteren en helpt de hele toeristenindustrie te transformeren.

De TUI Group en de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling 1 Air Journal

©TUI Groep

Add a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert