21 februari 1921 in de lucht: Grand Prix d’aviation de

21 februari 1921 in de lucht: Grand Prix d'aviation de l'Aéro-club de France: Jean Bernard en Fernand d'Or proberen de race

Add a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert