Afrikaanse bedrijven zullen in 2024 een lichte winst maken, maar moeten volgens IATA verbeteren

Hoewel er in 2024 een lichte winst wordt verwacht voor Afrikaanse bedrijven,Internationaal verbond van luchtvervoerders (IATA) riep Afrikaanse regeringen op om de versterking van de luchtvaartsector als hefboom te gebruiken om de voordelen ervan voor de economische en sociale ontwikkeling van het Afrikaanse continent te maximaliseren.

IATA heeft onlangs aangekondigd dat Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen een doel moeten bereiken collectieve nettowinst in 2024 voor het tweede achtereenvolgende jaar. Dit is een “welkom en zwaarbevochten resultaat, dat de veerkracht van de sector weerspiegelt in het herstel na Covid-19”, zegt IATA. Het verwachte voordeel van 100 miljoen van dollars vertaalt zich echter in alleen $ 0,9 per passagierruim onder het mondiale gemiddelde van $6,14.

“Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen maken collectieve winst. Dit is goed nieuws. Maar het is erg mager en ligt ruim onder de mondiale benchmark. En er zijn grote verschillen over het hele continent, waar veel individuele luchtvaartmaatschappijen nog steeds verliezen lijden. De vraag om te reizen is er. Om het hoofd te bieden moet de Afrikaanse luchtvaartsector talloze uitdagingen overwinnen, waaronder tekortkomingen in de infrastructuur, hoge kosten, zware belastingen en het onvermogen om een ​​multilateraal luchtverkeersrechtenregime op continentale schaal te implementeren. zei Kamil Alawadhi, regiomanager van IATA. Vice-president voor Afrika en het Midden-Oosten. “De uitdagingen waarmee de Afrikaanse luchtvaart wordt geconfronteerd zijn aanzienlijk, maar ze zijn niet onoverkomelijk. Het Focus Africa-initiatief van IATA is geenszins een wondermiddel, maar het schept een raamwerk voor het opbouwen van een sterkere luchtvaartsector die een nog betere ondersteuning zal bieden voor de economische groei en sociale ontwikkeling. De prijs van samenwerking op het hele continent voor veilige, efficiënte en duurzame luchtverbindingen is de gerichte beleidsinspanningen op het hele continent zeker waard.”.

In cijfershoogtepunten van de financiële vooruitzichten voor 2024

▪ Nettowinst na belastingen: Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen zullen naar verwachting een nettowinst na belastingen van $100 miljoen behalen, het tweede jaar van winst na de COVID-crisis.

▪ Winst per passagier: De winst per passagier zal naar verwachting uitkomen op 0,9 dollar, bijna het dubbele van de 0,5 dollar in 2023, als gevolg van een betere operationele efficiëntie en een toegenomen vraag, maar ruim onder het mondiale gemiddelde van 6, 14 dollar.

▪ Winst als percentage van de omzet: De winstmarges zullen naar verwachting 0,6% van de omzet bedragen, tegen 0,4% in 2023. Dit is nog steeds aanzienlijk lager dan de mondiale nettowinstmarge van 3,1%.

▪ Omzetgroei passagierskilometers (RPK): De RPK-groei zal naar verwachting 8,5% bedragen, wat wijst op een aanhoudend sterke passagiersvraag in de regio. Dit cijfer ligt echter onder de verwachte capaciteitsgroei van 9,1%.

▪ Bezettingsgraad: De bezettingsgraad zou 61,9% moeten bereiken, iets hoger dan de winstgevendheidscoëfficiënt van 59,8% voor Afrikaanse bedrijven.

Focus op de prioriteiten van Afrika

Focus Africa wil de belangrijkste uitdagingen en kansen binnen de luchtvaartsector van het continent aanpakken. Het initiatief richt zich op zes prioritaire gebieden: veiligheid, infrastructuur, connectiviteit, financiën en distributie, duurzaamheid en toekomstige vaardigheden.

▪ Beveiliging

Afrika registreerde in 2023 voor het tweede jaar op rij geen verliezen aan straalrompen. Bovendien registreerde het continent in 2023 geen sterfgevallen bij ongevallen in de commerciële luchtvaart, zoals weergegeven in het jaarlijkse veiligheidsrapport van IATA. Het totale ongevallencijfer in Afrika bedroeg 6,38 per miljoen sectoren, een verbetering ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van 7,11.

IOSA-geregistreerde vervoerders blijven beter presteren dan niet-IOSA-geregistreerde vervoerders, zowel op het continent als wereldwijd. Er zijn momenteel 31 operators in Afrika geregistreerd in het IOSA-register. De prioriteit voor Afrika blijft de implementatie van de veiligheidskritische ICAO-normen en aanbevolen praktijken (SARPS). Als onderdeel van het Focus Africa-initiatief heeft IATA het Collaborative Aviation Safety Improvement Program (CASIP) geïntroduceerd om dit doel te helpen bereiken.

Het Global Aviation Safety Plan (GASP) en het AFI Regional Aviation Safety Plan streven naar 75% SARPS-implementatie voor Afrika. Momenteel voldoen slechts 12 van de 54 Afrikaanse staten aan deze norm.

▪ Connectiviteit

De Single African Air Transport Market (SAATM) heeft tot doel de burgerluchtvaart over het hele continent te liberaliseren door de beperkingen op de verkeersrechten van Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen op te heffen. SAATM biedt Afrika een kant-en-klaar mechanisme om de economische groei te stimuleren, maar slechts weinig regeringen hebben de noodzakelijke stappen gezet om dit te implementeren. Bovendien bracht een IATA-analyse van 607 bilaterale luchtdienstenovereenkomsten (BASA's) in Afrika beperkingen aan de ontwikkeling van intra-Afrikaanse connectiviteit aan het licht, aangezien de implementatie van meer dan de helft van deze overeenkomsten in gevaar kwam.

Het niet naleven door Afrikaanse regeringen van de BASA's vormt een groot obstakel voor het bereiken van naadloze regionale connectiviteit en groei van de Afrikaanse luchtvaartsector. Om intra-Afrikaanse connectiviteit te ontwikkelen die de economie stimuleert, moeten Afrikaanse regeringen SAATM door middel van acties ondersteunen. Dit is een ander belangrijk element dat Focus Africa aanpakt.

▪ Geblokkeerde fondsen

Het ontwikkelen van connectiviteit in Afrika vereist ook de zekerheid dat de markten zullen voldoen aan de mondiale normen voor de repatriëring van middelen uit verkoopactiviteiten. Luchtvaartmaatschappijen worden nog steeds geconfronteerd met het onvermogen om gestrande fondsen efficiënt en in overeenstemming met internationale overeenkomsten en verdragsverplichtingen op verschillende Afrikaanse markten te repatriëren.

Het bedrag aan fondsen dat in juni 2024 in Afrikaanse landen werd geblokkeerd, bedroeg $ 880 miljoen, of iets meer dan 52% van de 1,68 miljard dollar aan fondsen die wereldwijd geblokkeerd zijn. Dit is een verbetering nadat Nigeria 98% van de totale geblokkeerde fondsen ($831 miljoen) heeft vrijgemaakt. De vijf belangrijkste landen in Afrika met geblokkeerde fondsen zijn: Algerije (261 miljoen dollar geblokkeerd), de zone die de Centraal-Afrikaanse CFA-frank gebruikt (140 miljoen dollar geblokkeerd), Ethiopië (115 miljoen), Eritrea (75 miljoen) en Zimbabwe (69 miljoen dollar). ).

“Het potentieel voor de luchtvaart in Afrika is enorm. Het heeft 17% van de wereldbevolking, maar is slechts verantwoordelijk voor ongeveer 2% van het totale mondiale reizen. Hoewel er obstakels zijn die moeten worden overwonnen, pakken we via samenwerkingsinitiatieven zoals Focus Africa met onze partners, waaronder AFCAC, AFRAA en AASA, de kritieke uitdagingen aan die de vooruitgang van de luchtvaart in heel Afrika belemmeren. Ons doel is om een ​​veiliger, efficiënter en beter verbonden continent te creëren, aangedreven door een divers en bekwaam personeelsbestand om het potentieel van de luchtvaart te ontsluiten en economische en sociale kansen te ontsluiten.”zei Al Awadhi.

Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen zullen in 2024 een lichte winst maken, maar moeten zich verbeteren, aldus IATA 1 Air Journal

©Airbus

Add a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert